ÚVOD

ZMOP - Manufacture & Erection - Kovovýroba - Strojárska výroba

ZMOP - Manufacture & Erection

skende
 • kovovýroba a služby
  ZMOP - Manufacture & Erection
  Spoločnosť ZMOP bola založená v roku 1990. Ťažiskovými činnosťami firmy boli montážne a údržbárske práce. Krátko po založení spoločnosť rozšírila svoje portfólio o výrobu oceľových konštrukcií a technologických zariadení pre mnohé priemyselné odvetvia, vrátane realizácie stavieb na kľúč. ...
  ZMOP
  Kliknite sem a kontaktujte nás...
 • kovovýroba a služby
  ZMOP - Manufacture & Erection
  Spoločnosť ZMOP bola založená v roku 1990. Ťažiskovými činnosťami firmy boli montážne a údržbárske práce. Krátko po založení spoločnosť rozšírila svoje portfólio o výrobu oceľových konštrukcií a technologických zariadení pre mnohé priemyselné odvetvia, vrátane realizácie stavieb na kľúč. ...
  ZMOP
  Kliknite sem a kontaktujte nás...
 • kovovýroba a služby
  ZMOP - Manufacture & Erection
  Spoločnosť ZMOP bola založená v roku 1990. Ťažiskovými činnosťami firmy boli montážne a údržbárske práce. Krátko po založení spoločnosť rozšírila svoje portfólio o výrobu oceľových konštrukcií a technologických zariadení pre mnohé priemyselné odvetvia, vrátane realizácie stavieb na kľúč. ...
  ZMOP
  Kliknite sem a kontaktujte nás...
 • kovovýroba a služby
  ZMOP - Manufacture & Erection
  Spoločnosť ZMOP bola založená v roku 1990. Ťažiskovými činnosťami firmy boli montážne a údržbárske práce. Krátko po založení spoločnosť rozšírila svoje portfólio o výrobu oceľových konštrukcií a technologických zariadení pre mnohé priemyselné odvetvia, vrátane realizácie stavieb na kľúč. ...
  ZMOP
  Kliknite sem a kontaktujte nás...
 • kovovýroba a služby
  ZMOP - Manufacture & Erection
  Spoločnosť ZMOP bola založená v roku 1990. Ťažiskovými činnosťami firmy boli montážne a údržbárske práce. Krátko po založení spoločnosť rozšírila svoje portfólio o výrobu oceľových konštrukcií a technologických zariadení pre mnohé priemyselné odvetvia, vrátane realizácie stavieb na kľúč. ...
  ZMOP
  Kliknite sem a kontaktujte nás...
 • kovovýroba a služby
  ZMOP - Manufacture & Erection
  Spoločnosť ZMOP bola založená v roku 1990. Ťažiskovými činnosťami firmy boli montážne a údržbárske práce. Krátko po založení spoločnosť rozšírila svoje portfólio o výrobu oceľových konštrukcií a technologických zariadení pre mnohé priemyselné odvetvia, vrátane realizácie stavieb na kľúč. ...
  ZMOP
  Kliknite sem a kontaktujte nás...

ZMOP

ZMOP - Manufacture & Erection Základnou stratégiou firmy ZMOP - Manufacture & Erection je vždy spokojnosť zákazníka a to vo všetkých nami vykonávaných činnostiach. Osobitný dôraz je kladený na rýchle a kvalitné zhotovenie Vašej zákazky. Na trhu so silnou konkurenciou sme si vybudovali meno, ktoré je značkou kvality a spokojnosti zákazníkov. Sme tu už od roku 1991 a za to Vám ďakujeme.

ZMOP - Manufacture & Erection Naša ponuka v oblasti zákazkovej kovovýroby zahŕňa dodávky zváraných či montovaných konštrukcií na kľúč a čiastkové dodávky, kde sú jednotlivé prvky sú doplnkom stavby iného typu. Vyrábame konštrukcie a diely ako stavebné, tak aj viacúčelové a strojné. Vyrobíme akúkoľvek kovovú konštrukciu podľa vášho želania a zadania.

Konštrukcie pre rôzne účely (technologické konštrukcie, haly, premostenia), strojno-technologické zariadenia...

Výroba a produkcia

Montáž technologických konštrukcií (priemysel, doprava, chemický priemysel, dopravníky, spaľovne odpadu, atď)...

Montáž zariadení

Generálne, stredné, malé, preventívne opravy, urgentný/havarijný výjazdový a servis aj v nepretržitých prevádzkach...

Servis a údržba

Spoločnosť ZMOP - Manufacture & Erection disponuje vlastným konštruktérom pracujúcim s software ProEngineer 3D...

Projekčná kancelária

Svojím vybavením sme schopní pokryť takmer všetky technologické procesy potrebné na finalizáciu naších výrobkov...

Strojový park

Urobíme všetko pre to, aby sme Vám dodali výsledok podľa Vašich predstáv, pozrite si foto-galériu našich referencií......

Referencie galéria

ZMOP Výroba oceľových konštrukcií a technologických zariadení pre mnohé priemyselné odvetvia, vrátane realizácie stavieb na kľúč.

| www.zmop.sk |
created by: Marek Sarvas