Zmop spol. s r.o.
Slovenská verzia
Deutsche Version
English version
N�rodn� 1961, 900 02 Modra 2
 
instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram twitter begeni twitter takipci smm panel sosyal medya paneli web tasarım youtube video indir evden eve nakliyat hacklink satış hacklink satış wso shell hacklink al ANKARA ESCORT Sincan Escort buca escort ankara escort Kadıköy Escort İstanbul Escort izmir escort Pendik Escort Bahçeşehir Escort Türkçe Altyazılı Porno Ankara Escort Ankara escort Ataşehir Escort escort ankara Ankara Escort ankara escort Bahçeşehir Escort Turk porno ankara escort Çankaya Escort Eryaman Escort Beylikdüzü Escort Ankara Escort istanbul Escort Ataşehir Escort Beylikdüzü Escort Kocaeli Escort Ankara Escort izmir Escort Beylikdüzü Escort Etlik escort Kartal Escort maltepe escort Antalya escort Ankara Escort ankara escort Porno Filmler Naughty America Ataşehir Escort izmir escort bayan Brazzers Porno izmir escort bayan Anadolu Yakası Escort porn videos escort mersin ankara escort Escort ankara izmir escort bayan Pendik escort mersin escort Beşiktaş Escort Kartal Escort Ataşehir Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Ataşehir escort altyazılı porno Kadıköy Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Bostancı Escort Göztepe Escort acıbadem escort Kadıköy Escort Bostancı Escort bayan Ataşehir Escort Şerifali Escort Tuzla Escort Şerifali Escort Pendik Escort Escort Bayan Kartal Escort Pendik Escort Kadıköy escort Pendik Escort Kartal Escort Kartal Escort Pendik Escort Bağdat Caddesi Escort Pendik Escort free followers for instagram instagram takipçi hilesi instagram takipçi satın al instagram free followers instagram takipçi cheat follower for instagram free instagram followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi kasma instagram giriş instagram free follower twitter takipci twitter begeni smm panel sosyal medya paneli Sikiş Free Porn Videos beylikdüzü escort izmir escort Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Pendik escort Türkçe Altyazılı Porno Altyazılı Porno altyazılı porno ankara escort Antalya escort Ankara Escort Ankara Escort izmir escort mersin escort ankara escort mersin escort kocaeli escort Ataşehir Escort Kadıköy Escort izmir escort Çankaya Escort Keçiören Escort Eryaman Escort ankara escort Ankara escort Ankara Escort Sex izle istanbul escort Türkçe Altyazılı Porno Beylikdüzü Escort istanbul Escort Ataşehir Escort Sincan Escort izmir escort izmir escort izmir escort Pendik Escort Bahçeşehir Escort kartal escort Ankara escort Kartal Escort Ataşehir Escort Kadıköy escort kadıköy escort Bursa Escort Akhisar Escort Aydın Escort Gümüşlük Escort Bakırköy Escort Pendik Escort Bostancı Escort Kadıköy Escort Başakşehir Escort Bostancı Escort Bostancı Escort Pendik Escort Kartal Escort Tuzla Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Bostancı Escort Ataşehir Escort izmit Escort Bodrum Escort Ataşehir Escort Samsun Escort Samsun Escort Mersin Escort Malatya escort kayseri escort kayseri escort Gaziantep Escort Antep Escort Gaziantep Escort Eskisehir Escort Eskisehir Escort Bursa escort Bursa Escort Adana Escort Kütahya Escort Didim Escort Niğde Escort Mardin Escort kıbrıs escort ısparta escort Çanakkale Escort Bolu Escort Gümüşhane escort Gaziantep Escort Burdur Escort Zonguldak Escort Bolu Escort Erzurum Escort Çeşme Escort Ordu Escort Kastamonu Escort Artvin Escort Yozgat Escort Giresun Escort Afyon Escort Erzurum Escort Erzincan Escort Elazığ Escort Elazığ Escort Edirne Escort Diyarbakır Escort Çanakkale Escort Artvin Escort kıbrıs escort Yozgat Escort Marmaris Escort Hatay Escort Diyarbakır Escort Nevşehir Escort Rize Escort Erzincan Escort Trabzon Escort Edirne Escort Kütahya Escort Sinop Escort Hatay escort Afyon Escort Sivas Escort Yalova Escort Sakarya Escort Rize Escort Giresun Escort ısparta escort Kastamonu Escort Kuşadası Escort Manisa Escort Manisa Escort Mardin Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Şanlıurfa Escort Sakarya Escort Van Escort Uşak Escort Trabzon Escort Tekirdağ Escort Tekirdağ Escort Sivas Escort Sinop Escort Şanlıurfa Escort Bursa escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Antalya Escort Alanya Escort Alanya Escort Alanya Escort Adana Escort Malatya Escort Alanya Escort Konya Escort Bodrum Escort Zonguldak Escort Yalova Escort Van Escort

Spolo�nos� ZMOP bola zalo�en� v roku 1990 p. Franti�kom Varechom, ktor� je jej majite�om doteraz. Person�l spolo�nosti m� dlhoro�n� sk�senosti v oblasti v�roby a mont�� technologick�ch zariaden� pre cement�rne, �trkopieskovne a kame�olomy.

�a�iskom z�ujmu je hlavne:

V�roba a mont�:
  - oce�ov�ch kon�trukci� technologick�ch s�borov
  - oce�ov�ch kon�trukci� priemyseln�ch h�l
  - oce�ov�ch kon�trukci� potrubn�ch energetick�ch a dopravn�ch mostov
  - oce�ov�ch kon�trukci� z�sobn�kov a s�l

Oprava a �dr�ba:
  - strojnotechnologick�ch zariaden�
  - �eriavov a �eriavov�ch dr�h

Dod�vka a mont� technologick�ch zariaden�
  - dopravn�ch p�sov
  - dopravn�ch �nekov
  - dopravn�ch pneu��abov
  - potrubn�ch rozvodov
  - filtra�n�ch zariaden�

Demont�ne pr�ce, �peci�lne mont�ne a oprav�rensk� pr�ce
  - pod�a osobit�ch po�iadaviek objedn�vate�a

Odstra�ovanie
  - havarijn�ch por�ch v nepretr�it�ch pracovn�ch prev�dzkach

Firma disponuje
kvalifikovan�mi z�mo�n�kmi a zv�ra�mi so �t�tnymi sk��kami na v�etky druhy zv�ra�sk�ch pr�c, zodpovedaj�cimi v�robn�mi a mont�nymi mechanizmami a n�rad�m.

Referen�n� projekty
- dod�vka a mont� oce�ov�ch s�l slinku o objeme 1000 m3 v Holcim, a.s. (Slovensko)
- dod�vka a mont� regula�nej stanice zemn�ho plynu a potrubn�ch rozvodov pre Baumit Roho�n�k
- dod�vka a mont� oce�ovej kon�trukcie vane ro�tu taviaceho agreg�tu v LR Crystal a.s. Lednicke Rovne
- dod�vka a mont� oce�ov�ch kon�trukci� k�blov�ch mostov v Slovnafte Bratislava
- mont� kompletnej technol�gie "v�roby s�ry" v Slovnafte Bratislava
- mont� pretlakovej dopravy skl�rskeho kme�a vr�tane mont�e zahrani�nej
technol�gie v Skloplaste Trnava
- rekon�trukcia triediacej linky v �trkopieskovni firmy Alas Pust� ڵany
- oprava a prestavba v�robnej linky firmy Alas vo Ve�kom Cet�ne
- mont� a uvedenie do prev�dzky hydraulick�ch lisov (32 MPa) pre nemeck� firmu Fibron Syst�m s.r.o.
- mont� technol�gie tla�iarenskej farby vr�tane kotolne pre firmu Stehling Hostag Lachen
- v�roba tlakov�ch nerezov�ch n�dob pre firmu RHE Sant Augustin (SRN)
- mont� technologick�ho zariadenia na spracovanie kriedy pre �vaj�iarsku firmu Mabetex v Rusku
- mont� hang�rov na letisku Anadyr na �ukotke

registr�cia dom�ny, webdesign & webhosting - www.poruban.sk ©2020